CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ

Tư vấn thiết kế, kết cấu công trình, tư vấn kiến trúc và vật liệu phù hợp công trình xây dựng
Triển khai thi công, giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình giao thông
Quản lý tiến độ, chất lượng công trình các dự án đầu tư xây dựng về thiết kế, thi công công trình